Vraag en antwoord

FAQ

Veelgestelde vragen

 1. Wat is Wonen voor Iedereen?
  Wonen voor Iedereen is een platform geïnitieerd door Capital Value om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland. Op dit platform is informatie te vinden over de Nationale Woningbouw Monitor.
 2. Wat is de Nationale Woningbouw Monitor?
  De Nationale Woningbouw Monitor is een interactieve kaart van Nederland waarop per regio alle nieuwbouwprojecten zowel kwalitatief als kwantitatief in beeld worden gebracht.
 3. Wie is initiatiefnemer?
  De Nationale Woningbouw Monitor is een initiatief van Capital Value in samenwerking met Shintō Labs. Capital Value is specialist op de woningbeleggingsmarkt en investeert al jaren in onderzoek op deze markt, zowel op nationaal als regionaal niveau. Shintō Labs is een ontwikkelaar van data analytics oplossingen en heeft software ontwikkeld voor gemeenten om de woningvoorraad bij te houden. Door de marktkennis van Capital Value te combineren met de software van Shintō Labs ontstaat een mogelijkheid om data inzichtelijk te maken voor een grotere doelgroep.
 4. Welke data kan ik vinden op de bouwkaart?
  Op de bouwkaart worden per gewenste regio alle bouwlocaties in beeld gebracht met daarbij kwalitatieve informatie over de planning, de doelgroep en het huur/koopsegment.
 5. Wat is het doel van de Nationale Woningbouw Monitor?
  Het bieden van meer inzicht op nationaal en regionaal niveau in de bouwlocaties- en plannen van nieuwe huur- en koopwoningen in Nederland waardoor het toekomstige aanbod beter kan worden afgestemd op de toekomstige vraag.
 6. Hoe werkt de Nationale Woningbouw Monitor?
  Met gebruikmaking van de software van Shintō Labs wordt in de Nationale Woningbouw Monitor aan de hand van verschillende bronnen een overzicht gecreëerd van de nieuwbouwproductie in Nederland. Naast invoer door gemeenten, een analyse van Brainbay en een koppeling aan de BAG, wordt de database van de Nationale Woningbouw Monitor door middel van uitgebreide deskresearch gevuld. Capital Value heeft een toegewijd team van specialisten dat ondersteuning biedt bij het invoeren van projecten en het actueel houden van de monitor.
 7. Voor wie is de Nationale Woningbouw Monitor interessant?
  De Nationale Woningbouw Monitor is ontwikkeld voor de Rijksoverheid, provincies en gemeenten en voor marktpartijen. Dit zijn onder meer beleggers en ontwikkelaars, corporaties en zorginstellingen.
 8. Kan ik inzicht krijgen in de data voor mijn regio?
  Capital Value en Shintō Labs bieden een integrale oplossing aan om de data voor uw regio inzichtelijk te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de software van Shintō Labs en de marktdata die Capital Value beschikbaar heeft. Neem voor een demo contact op met Capital Value.
 9. Wat kost de Nationale Woningbouw Monitor?
  Dit hangt af van uw wensen. Voor gemeenten en overheden bestaat de mogelijkheid om 24/7 inzicht te krijgen in de bouwlocaties in een bepaalde regio en deze zelf up-to-date te houden, desgewenst met ondersteuning van Capital Value. U krijgt dan te maken met maandelijkse kosten voor het gebruik van de software van Shintō Labs. Deze zijn afhankelijk van het aantal licenties en het door u gewenste gebruik. Aanvullend worden er kosten berekend voor het verkrijgen van actuele data voor uw regio en het desgewenst up-to-date houden hiervan door Capital Value. Hiervoor zal een offerte op maat (op basis van ingeschatte uren) worden samengesteld. Capital Value biedt daarnaast strategisch advies aan marktpartijen waarvoor eveneens een offerte op maat zal worden verstrekt na overleg.
 10. Ik heb interesse, hoe krijg ik meer informatie?
  Neem voor meer informatie, een vrijblijvende demo of een offerte op maat contact op met Stefan Janssen, Head of Consultancy bij Capital Value via 030 72 71 700 of info@wonenvooriedereen.nl of vul het formulier in op de contactpagina.

De Nationale Woningbouw Monitor geeft inzicht in bouwprojecten in Nederland

- Capital Value -