Bouwplannen op

nationaal niveau

Waarom?

Nederland kampt al jaren met een oplopend woningtekort. Met name voor jongeren en ouderen zijn de tekorten nijpend. De ambities om meer woningen te realiseren zijn groot. Om het aanbod beter af te stemmen op de vraag, is op nationaal niveau meer inzicht nodig in de planvoorraad. 

Gericht bouwen waar de schaarste het grootste is
Het is van belang om er op de lange termijn voor te zorgen dat de woningvoorraad en woningproductie in balans zijn met de woningbehoefte. Met de Nationale Woningbouw Monitor wil Capital Value een bijdrage leveren aan het inzicht in de toekomstige woningvoorraad. Met dit inzicht kunnen gemeenten waar nodig bijsturen en gericht bouwen voor doelgroepen en in de segmenten waar de schaarste het grootste is. Andere marktpartijen – ontwikkelaars, beleggers, corporaties en zorginstellingen – kunnen met deze inzichten het woonprogramma van nieuwbouwinitiatieven afstemmen op het huidige woningtekort en de toekomstige behoefte uit de markt.

Tool om mogelijke vertraging in bouwprojecten te meten
Doordat in de Nationale Woningbouw Monitor ook de status van de plannen wordt geregistreerd, waaronder de start bouw en de oplevering, biedt de tool de mogelijkheid om op elk gewenst moment een inschatting te kunnen maken van de actuele planvoorraad in een bepaalde regio. Zo kan eventuele vertraging bij bouwprojecten vroegtijdig worden gesignaleerd en ontstaat inzicht in hoeverre de doelstellingen van de overheid van 100.000 woningen op jaarbasis worden gehaald.

We moeten gericht bouwen waar de schaarste het grootste is

- Capital Value -